św. Michał Archanioł

Tarcza w pokusach

Bramą, która otwiera nam drogę do grzechu jest pokusa. To rzeczywistość dobrze nam znana. Codziennie przychodzi nam zmagać się z pokusami - z różnym niestety skutkiem. W Litanii wzywamy św. Michała: "Nasza tarczo w pokusach". To niewątpliwa prawda, że zawsze możemy liczyć na jego pomoc, bo nic tak nie odziera nas z chwały Boga jak grzech. Trzeba jednak pamiętać, że największym darem ofiarowanym człowiekowi jest wolność. Św. Michał za wzorem Stwórcy szanuje ją. Jest przy nas, gdy go wzywamy, ale staje się niejako bezsilny, gdy bezmyślnie i nonszalancko pchamy się w pokusę.

Odkryć prawdę życia

W Liturgii Godzin na Uroczystość Św. Michała Archanioła Kościół woła do Boga: Ześlij, Panie, na pomoc ludowi Twemu wielkiego Michała Archanioła, abyśmy odczuwali jego opiekę w naszej walce z szatanem i jego aniołami. Trzeba pozbyć się złudzeń, ze człowiek może być szczęśliwy odrzucając Boga, ignorując jego obecność, nie licząc się z Nim w życiu osobistym i społecznym. Historia pokazuje aż nadto wyraźnie, że ci, którzy marzą o zbudowaniu na ziemi raju bez Boga, rozniecają wciąż nowe piekła.

Miłość w ogniu

Ileż razy myślałem o moim Patronie! Zdumiewał pokorą i oddaniem. Uczył służby i odwagi. Można się było poczuć przy nim bezpieczniej. Najczęściej jednak wyobraźnia malowała go cokolwiek militarnymi barwami. Pozwalały na to litanijne wezwania: pogromca szatana, postrach złych duchów, nieustraszony w walce ze złem, książę hufców anielskich. Widziałem go z lśniącym mieczem, tryumfalnym bądź hardym spojrzeniem - jak artystom pędzel pobiegł. Podziwiałem jak deptał szatana, który skowyczał w morzu ognistych płomieni.

Nauczyczyciel dla meżczyzn

Na wyspie Symi, należącej do Grecji, w klasztornej świątyni obrządku greckiego znajduje się łaskami słynąca ikona św. Michała Archanioła - według podań znaleziona na wyspie. Św. Michał został przedstawiony na tej świętej ikonie w postaci mężczyzny. Ta męska postać łączy w sobie paradoksalne cechy: wrażliwość i pewność, delikatność i siłę, czułość i stanowczość. Nie jest łatwo realnemu mężczyźnie połączyć te cechy: są wrażliwi i bezbronni, albo silni i niewrażliwi. Kontemplacja ikony może pomóc wyjść z tego impasu bezradności. Zastanówmy się, czym jest wrażliwość i pewność siebie.

Św. Michał Archanioł

Imię Michał oznacza Któż jak Bóg! Św. Michał Archanioł z radością przyjął wszechpotężnego Boga jako swego Stwórcę i Pana. Stojąc na czele wszystkich dobrych aniołów, obwieścił chwałę Boga i całkowitą wierność Jemu w walce przeciw Lucyferowi i zbuntowanym aniołom (por. Ap 12,7-9). W Starym Testamencie był orędownikiem i opiekunem Izraela, rychło więc został uznany przez chrześcijan za patrona Kościoła. Najsłynniejsze w Europie sanktuarium ku czci tego Patrona znajduje się we Włoszech na Monte Sant' Angelo. W Polsce pod imieniem św.

Strony