peregry

Wilno powitało św. Michała Archanioła

W atmosferze wiary i niezwykłego święta rozpoczęło się nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła z Gargano w parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie. W godzinach wieczornych, do „Katedry Polaków” wypełnionej wiernymi, (tak zwykło nazywać się kościół Ducha Świętego w Wilnie), przybył oczekiwany pielgrzym. Pieknie śpiewający chór i wiele osób przyjmujących Szkaplerz św. Michała Archanioła – to tylko niektóre elementy charakteryzujące litewską peregrynację.