powolania

Odwaga prawdy

O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia...
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć...? (Łk 24,25-26)

Kontynuujemy nasze rozważanie, czy raczej naszą wędrówkę. Rozstaliśmy się na drodze do Emaus w momencie, kiedy Jezus wychodzi naprzeciw dwóch przyjaciół-pielgrzymów i dołącza do ich drogi. Jest to moment, w którym ludzka przyjaźń otwiera się na boską.

Tags: 

Pozwól się prowadzić

Dwaj z nich byli w drodze... Jezus przybliżył się i szedł z nimi (Łk 24,13.15)

Czy wiesz, jak wiele jest określeń współczesnej młodzieży? Przytoczę tylko niektóre z nich: Dzisiejsza młodzież jest sama. Młodzi ludzie masowego społeczeństwa nie potrafią być sami. Młodzież naszych czasów obawia się więzi międzyludzkich. Nowe pokolenie odkryło wartość wzajemnych więzów. Pokolenie dzisiejszej młodzieży pozbawione jest rodziców i mistrzów. Nigdy do tej pory nie była tak silna w młodych ludziach potrzeba przewodnika i kierownictwa duchowego.

Tags: 

Dobre ziarno

Siewca wyszedł siać... (Mt 13,4)

Nasze wnętrze, najgłębsza jaźń, wydaje się czymś pozornie jasnym, jednak w istocie jest to bardzo złożona rzeczywistość. Można ją określać na różne sposoby - chodzi o to, by wybrać taki, który zagwarantuje trwałe i pozytywne poczucie własnej wartości oraz ufność w siebie.

Tags: 

Jezus perła, którą trzeba odkryć

Opowiadał mi kiedyś pewien ksiądz, który był duszpasterzem studentów, jak na pierwszym po wakacjach spotkaniu zapytał ich, o czym chcieliby dyskutować w nadchodzącym roku. Padły różne propozycje, najczęściej dotyczące religii niechrześcijańskich, różnych sekt. Dobrze odparł nieco strapiony duszpasterz ale pozwólcie, że najpierw sprawdzę czy wszystko wiecie o swojej religii. Czy bliska jest wam osoba Jezusa ...

Tags: 

Jak odkryć, że Bóg mnie wzywa?

Ojciec święty Jan Paweł II, pisząc książkę na 50-lecie swego kapłaństwa, nadał jej tytuł "Dar i tajemnica". W istocie każde powołanie kapłańskie jest darem i tajemnicą. Najpierw darem - to znaczy nikt z ludzi nie może przypisywać sobie prawa do bycia kapłanem. Kapłaństwo nie jest jednym z praw obywatelskich, które z natury przysługują człowiekowi. Jest Bożym pomysłem, wyrazem troski Boga o człowieka. Kapłaństwo jest jednocześnie tajemnicą spotkania dwóch wolności: Boga, który powołuje oraz człowieka, który odpowiada na to powołanie. Nieraz ludzie się dziwią: on został kapłanem?!

Tags: 

Strony