Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Miesięcznik "Powściągliwość i Praca"

ObrazW 1892 r. ks. Bronisław Markiewicz przybywa do Miejsca Piastowego. Dysponuje przede wszystkim bezgraniczną ufnością w pomoc Bożą. Jednak już w lipcu 1898 r. wydaje pierwszy numer miesięcznika Powściągliwość i Praca. Umieszcza w nim artykuły o treści katechetycznej, pedagogicznej, społecznej, kulturalnej. Od samego początku demaskuje zagrożenia moralne, duchowe i polityczne.

Miesięcznik szybko stał się bardzo popularnym i poczytnym pismem. Rozchodził się w całej ówczesnej Galicji, a także w Królestwie, w zaborze pruskim, a nawet w Ameryce. Nakład periodyku zaś szybko osiągnął liczbę 9 tysięcy egzemplarzy. I wojna światowa wstrzymała na pewien czas prężne pismo, które jednak od roku 1925 ruszyło z nową mocą.Obraz

II wojna światowa i powojenne warunki polityczne w Polsce, sprawiły, że michalicki miesięcznik przestał się ukazywać. Podejmowano wszakże próby bodaj symbolicznego wydawania pisma. W styczniu 1966 roku ks. Franciszek Malicki rozpoczął wydawanie Powściągliwości i Pracy w maszynopisie dla użytku wewnętrznego, zaś od początku lat 70tych do roku 1974 pismo w tej samej postaci redagował ks. Wojciech Zięba. Następnie, z inicjatywy ks. Waleriana Moroza, ukazywało się w małym nakładzie, jakby na przedłużeniu Powściągliwości i Pracy pisemko Notabene.

Starania o wznowienie miesięcznika trwały nieustannie. Wiele profetycznego uporu wykazał w tym względzie Zarząd Zgromadzenia pod wodzą Przełożonego Generalnego ks. Aleksandra Ogrodnika. Wysiłki zostały uwieńczone sukcesem z końcem stanu wojennego. Zezwolenie na wznowienie edycji Powściągliwości i Pracy wydał, po ustaleniach wspólnej Komisji KościelnoRządowej, pismem z dnia 30 grudnia 1982 r. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie. Nieco później, bo 22 kwietnia 1983 r., ówczesny Asystent Generalny, ks. Walerian Moroz, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki, uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności wydawniczej.

Pierwszy numer wskrzeszonej Powściągliwości i Pracy, pod redakcją ks. Waleriana Moroza, ukazał się w 30 tysięcznym nakładzie we wrześniu 1983 roku. Od samego początku we wznowionym miesięczniku wyjątkową rolę i pracę wykonywał, dziś już nieżyjący, zastępca redaktora naczelnego p. Jan Śpiewak.

ObrazOd września 1984 roku redaktorem naczelnym zastał ks. Jan Chrapek. Jego zasługą było stworzenie w michalickim periodyku znakomitego zespołu redaktorów i zorganizowanie wokół niego znaczącego środowiska ludzi kultury.

Po wyborze ks. Jana Chrapka, w lipcu 1986 r. na przełożonego generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła, redaktorem naczelnym miesięcznika został ks. Mieczysław Gladysz. Od października 1999 r. do sierpnia 2001 roku funkcję redaktora naczelnego sprawował ks. Tadeusz Musz. Obecnie redaktorem naczelnym jest ks. Sylwester Łącki.

Powściągliwość i Praca, pozostając nadal cenionym periodykiem opiniotwórczym, rozchodzi się dziś w nakładzie ok. 10 tysięcy egzemplarzy wśród czytelników krajowych i zagranicznych.

Z powodu, trwającego już od kilku lat, spadku nakładu miesięcznika Powściągliwość i Praca - decyzją Przełożonego Generalnego ks. Kazimierza Radzika CSMA oraz Rady Generalnej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła - wydawanie pisma zostaje zawieszone na czas nieokreślony (Dekret, L.dz. 167/WYMIC/06, z dnia 10.03.2006 r.). W tym czasie Zarząd Zgromadzenia Św. Michała Archanioła podejmie działania zmierzające do wypracowania nowego profilu pisma, sposobu jego finansowania i kolportażu.

 

Miesięcznik Powściągliwość i praca
6 / 2006

 

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
5 / 2006

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
4 / 2006

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
3 / 2006

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
2 / 2006

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
1 / 2006

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
12 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
11 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
10 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
9 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
7-8 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
6 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
5 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
4 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
3 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
2 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
1 / 2005

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
12 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
11 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
10 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
9 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
7-8 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
6 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
5 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
4 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
3 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
2 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
1 / 2004

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
12 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
11 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
10 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
9 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
7-8 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
6 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
5 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
4 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
3 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
2 / 2003

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]

 
Miesięcznik Powściągliwość i praca
1 / 2003

powiekszenie okładki

zawartość [plik PDF do ściągnięcia]