Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Formacja

Formacja zakonna księdza michality składa się z następujących etapów:

  • postulat
  • nowicjat
  • klerykat

Postulat to wstępny etap formacji zakonnej. Trwa od kilku tygodni do roku (roczny postulat dotyczy głównie kandydatów na braci) i może się odbywać w każdym domu Zgromadzenia, chociaż najczęściej postulanci odbywają go w domu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym czasie przełożeni przyglądają się postulantom, a postulanci życiu zakonnemu. Poznają modlitwy i zwyczaje zakonne, wdrażają się w rozwój życia duchowego.

Nowicjat związany jest z małą miejscowością Pawlikowice, malowniczo położoną obok Wieliczki. Jest to trudny czas wyjścia na pustynię, odseparowania się od świata. Wtedy człowiek odkrywa jak bardzo przywiązanie do rzeczy, osób, miejsc przeszkadza w rozwoju życia duchowego. Nowicjuszami opiekuje się mistrz nowicjatu, wspomagany przez socjusza. Dbają oni o rozwój kandydatów na trzech płaszczyznach: duchowej, intelektualnej i fizycznej. Zgromadzenie posiada w Pawlikowicach spore gospodarstwo rolne, co gwarantuje możliwość urozmaiconych prac. Nowicjusze słuchają też wykładów na temat Pisma Świętego, duchowości, historii i Konstytucji Zgromadzenia. To wszystko i długie godziny spędzone w kaplicy pomagają poznać swoje mocne i słabe strony oraz podjąć pracę nad sobą. Nowicjat trwa rok i kończy się egzaminem kanonicznym. Ostatnim aktem wieńczącym nowicjat jest złożenie pierwszych ślubów zakonnych. To ogromne przeżycie, które pamięta się na zawsze i często wspomina. Potem co roku ponawia się śluby czasowe na okres jednego roku, by w końcu złożyć śluby wieczyste.

Klerycy mieszkają w Krakowie, w domu przy ul. Kazimierza Wielkiego (bardzo blisko centrum Krakowa). Dojeżdżają codziennie tramwajem na wykłady do Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy na Stradom. Wykłady zaczynają się o godz. 8.00, a kończą o 12.20. Przez pierwsze dwa lata alumni studiują głównie filozofię. Po drugim roku przerywają naukę i udają się na roczną praktykę wychowawczą. Pomagają w ośrodkach szkolnych, domach dziecka, oratoriach. Po powrocie z praktyki, przez następne 4 lata zgłębiają tajniki teologii. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej na ostatnim, szóstym roku. Wtedy też kandydaci do kapłaństwa otrzymują święcenia prezbiteratu.

Bracia po postulacie i rocznym nowicjacie otrzymują dekret kierujący ich do pracy w jednej z placówek Zgromadzenia, gdzie nadal są zobowiązani do pogłębiania łączności z Bogiem. Okres pierwszych pięciu lat nazywany jest junioratem.