Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

List Okólny dotyczący peregrynacji figury św. Michała i nowego podziału administracyjnego Zgromadzenia 19.06.2013

LIST OKÓLNY

Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła

 

Trwamy w drugim roku Michalickiej Wielkiej Nowenny przed setną rocznicą erygowania naszego Zgromadzenia. XX Generalna zaleciła, byśmy jako Zgromadzenie Michała Archanioła gruntowniej pogłębili rys angelologiczny, zarówno w naszej duchowości. jak i w naszym apostolstwie. To wskazanie ma także znaleźć właściwe miejsce w formacji początkowej i stałej. Realizując zalecenia Kapituły, Zarząd Zgromadzenia podjął decyzję o peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Sanktuarium z Monte Sant’Angelo po placówkach Zgromadzenia oraz ustanowił Szkaplerz św. Michała Archanioła.

W liście okólnym na drugi rok nowenny (30.01.2013 r.) pisałem o potrzebie odnowienia osobistej i wspólnotowej więzi z naszym Patronem oraz, że ten rok jest szczególnym czasem bliskiego spotkania ze św. Michałem Archaniołem na płaszczyźnie wiary. Nawiedzanie przez Księcia Aniołów naszych wspólnot zakonnych, ośrodków wychowawczych, i parafii ma nam przypomnieć o wyjątkowej roli św. Michała Archanioła w życiu Kościoła i naszej Rodziny Zakonnej.

Wierna kopia figury św. Michała Archanioła została przekazana do każdej wiceprowincji i delegatury. P0 zakończeniu peregrynacji poszczególne wspólnoty wiceprowincji i delegatury zdecydują gdzie zostanie na stałe umieszczona statua Michała Archanioła w celu rozwijania kultu.

Ku naszej wielkie radości św. Michał Archanioł znalazł sobie także drogę do wielu diecezji i parafii w Polsce. Od 12 kwietnia br. Patron naszego Zgromadzenia nawiedza liczne parafie diecezjalne, szkoły„ domy zakonne, a w nawiedzanych miejscach ludzie doznają wielu łask i doświadczają umocnienia w wierze. Jakże znamiennym zjawiskiem jest fakt przyjmowania przez tysiące wiernych szkaplerza św. Michała.

Kalendarium Peregrynacji jest już zapełnione. Kolejne parafie zapraszają figurę, dlatego Zarząd Zgromadzenia podjął decyzję o przedłużeniu peregrynacji na następne lata. Dla lepszej koordynacji nawiedzenia, przy redakcji dwumiesięcznika Któż jak Bóg, został utworzony „Sekretariat Peregrynacji”, a do bezpośredniego poslugiwania pielgrzymowaniu naszego Patrona skierowałem kilku kapłanów i braci.

Proszę usilnie przełożonych domów zakonnych, proboszczów wspólnot parafialnych, dyrektorów szkól i domów dziecka o codzienną modlitwę za parafię, bądź wspólnotę, którą, nawiedza św. Michał Archanioł. Codziennie głośno wymieniajmy nawicdzaną miejscowość i zanośmy do Boga prośbę o duchowe owoce nawiedzenia, zarówno podczas Mszy Świętej, jak i w naszych zakonnych modlitwach.

Wypełniając także inne zalecenie ostatniej Kapituły Generalnej, dotyczące dalszych zmian w strukturze organizacyjnej naszego Inslytutu1 Zarząd Zgromadzenia na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 roku, podjął decyzję o erygowaniu z dniem 19 czerwca 2013 roku dwóch prowincji i dwóch wiceprowincji. Status Polski` Bia1orusi i Ukrainy pozostaje bez zmian (por. art. 155 Konstytucji). Nowe więc jednostki w pełnym ich brzmieniu tu:

1. PROVINCIA PARAGUAYO-ARGENTINA San Roque González de Santa Cruz de la Congregación de San Miguel Arcángel.

2. PROVINCIA ITALO-SVIZZERA della Congregazione di San Michele Arcangelo Maria Regina degli Angeli.

3. NORTH AMERICAN VICE-PROVINCE of St. Kateri Tekakwìtha of the Congregation of St. Michael the Archangel.

4. PACIFIC VICE-PROVINCE of Mary Help of Christians of the Congregation of Saint Michael the Archangel.

Na posiedzeniu rady generalnej w dniu 15 czerwca 2013 roku zadecydowano o erygowaniu kolejnej wiceprowìncji obejmującej terytorium Austrii i Niemiec pod nazwą:

5. DEUTSCH - ÖSTERREICHISCHE VIZEPROVINZ Rosa Mystica der Kongregution vom Heiligen Erzengel Michael

Rada Generalna mianowała także władze prowincji ì wiceprowincji, prolongując kadencje poszczególnych zarządów, bądź powołując nowe. Powodem podjęcia powyższej decyzji jest troska o utworzenie i sprawne funkcjonowanie sekretariatów prowincji i wiceprowincji oraz skuteczne kierowanie wszystkimi jednostkami administracyjnymi Zgromadzenia. Dotychczasowe doświadczenie zarządów wiceprowincjalnych i delegatur to zadanie powinno ułatwić. Proszę wszystkich współbraci o braterskie przyjęcie dokonanej reorganizacji o ofiarną współpracę z władzami prowincji i wiceprowincji w realizacji charyzmatu Zgromadzenia.

Innym ważnym celem tychże zmian jest pragnienie ożywienia w sercu każdego współbrata apostolskiej gorliwości. Każdy z nas, drodzy Bracia, jest wezwany przez Boga, aby prowadzić systematyczne i głębokie życie duchowe, w przyjaźni i radości przeżywać życie braterskie, być na co dzień z dziećmi i młodzieżą, odważnie głosić Ewangelię, żyć ubogo na wzór Ojca Założyciela, angażować do nowej ewangelizacji świeckich, rodziny i ruchy apostolskie. Naszym zaszczytem i powinnością jest kochać Księdza Markiewicza i pociągającym świadectwem rad ewangelicznych proponować młodemu człowiekowi michalickie życie konsekrowane. Bóg nas wybrał, wezwał i konsekrował dla siebie. To jest droga miłości i droga naszego uświęcenia.

Wierze, że erygowanie prowincji i wiceprowincji zdynamizuje życie konkretnych wspólnot i umocni nas w zdecydowanym i gorliwym naśladowaniu Chrystusa. Niech nasza wierność będzie wiernością św. Michała Archanioła, wiernością bł. Bronisława Markiewicza i naszych błogosławionych męczenników: Władysława i Wojciecha.

L. dz. 231/02/13

Markì, 19 czerwca 2013 r. - W 8 rocznice beatyfikacji Bronisława Markiewicza