Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Świat aniołów - zapis czatu z ks. Piotrem Prusakiewiczem CSMA

<21:02> : Szczęść Boże! Witam na czacie portalu Wiara.pl

<21:02> : Gościem dzisiejszego wieczoru jest Ks. Piotr Prusakiewicz

<21:02> : Michalita, redaktor naczelny czasopisma o aniołach i życiu duchowym, „Któż jak Bóg” oraz animator generalny Rycerstwa Św. Michała.

<21:02> : Serdecznie witamy :) i zapraszamy do rozmowy

<21:02> : Witam wszystkich internautów, sympatyków Aniołów

<21:02> : Temat naszej rozmowy jest świat aniołów.

<21:03> : Zanim padną pierwsze pytania internautów proszę powiedzieć, co na początku XXI wieku robią Rycerze Świętego Michała, na jakich polach toczą boje?

<21:04> : Pole bitwy Rycerzy Św. Michała Archanioła to dziedzina ducha. W XXI wieku tacy archanielscy rycerze mają wiele pracy, nie grozi im bezrobocie.

<21:04> : A co aniołowie wnoszą w nasze życie duchowe?

<21:05> : Wnoszą dużo dobra duchowego, bo w tym celu zostali stworzeni przez Pana Boga.

<21:05> : Skąd się biorą anioły? Czy aniołów jest tyle było /jest / będzie ludzi? Czy każdy ma swojego Anioła Stróża? Czy po śmierci człowieka Anioł Stróż ma nowego podopiecznego?

<21:05> : Czy aniołowie mają płeć?

<21:05> : Dziękuję za kilka pytań w pakiecie ;-)

<21:06> : Nie dziwię się dociekliwości internautów, bo zwykle takie pytania padają.

<21:06> : A więc po kolei: Aniołów stworzył Pan Bóg, stanowią swoistego rodzaju inną cywilizację istot czysto duchowych

<21:06> : nie zawierających pierwiastka materialnego

<21:07> : zatem nie można mówić o płci wśród aniołów.

<21:07> : Gdy przyjmują ludzką postać, to według przekazu Biblii jawią się jako młodzi mężczyźni.

<21:08> : Przyrostu naturalnego Aniołów nie podaje żaden rocznik statystyczny, bo takowy przyrost nie istnieje.

<21:08> : Aniołów nie przybywa. Pan Bóg ich stworzył raz na zawsze i nie stwarza nowych duchów niebieskich. Anioł nie ma metryki urodzenia ani aktu zgonu.

<21:09> : Anioła Stróża ma każdy człowiek, także wyznawca innej religii czy osoba niewierząca. Jest on dany człowiekowi jako człowiekowi. Nie wiemy, co dzieje się z Aniołem Stróżem po śmierci człowieka, którego był opiekunem.

<21:10> : Być może przeznaczony jest do innych zadań w niebie, lub też otrzymuje nowego podopiecznego. Pewne rzeczy są dla nas okryte tajemnicą.

<21:10> : O Aniołach możemy powiedzieć tylko tyle, ile zawiera Objawienie i nauka Kościoła.

<21:10> : czy ,,poważny" człowiek powinien wierzyć w anioły?

<21:12> : Tak. Jeżeli "poważny" człowiek wierzy w Boga, to także wierzy Bogu. A o istnieniu aniołów powiedział przecież sam Bóg i to blisko 300 razy na kartach Starego i Nowego Testamentu.

<21:12> : Czy uważa Ksiądz, że aniołowie wcielają się w postać człowieka i żyją wśród nas?

<21:13> : Anioł jest istotą duchową, ale może się objawić w ludzkiej postaci. Świadczą o tym historie biblijne i przykłady z życia świętych.

<21:14> : Jednak ciało, które anioł przyjmuje w momencie zjawienia się, nie jest jego rzeczywistym ciałem. Nie zostało zbudowane z molekuł, nie urosło w łonie matki, nie potrzebuje pokarmu i napoju.

<21:15> : Podobieństwo anioła do człowieka w czasie takich anielskich spotkań jest tak ogromne, że trudno dostrzec różnicę. Wystarczy wspomnieć scenę uwolnienia z więzienia św. Piotra. Znajdziemy ją w Dziejach Apostolskich.

<21:16> : Może internauci doświadczyli takiej anielskiej pomocy w swojej historii życia? Często dobrych ludzi nazywa się aniołami, albo mówi: to anioł a nie człowiek, ze względu na cechy które posiada.

<21:16> : Jakie są najważniejsze zadania aniołów dotyczące ludzi, o co szczególnie powinniśmy ich prosić?

<21:16> : W jakim celu Bóg stworzył Anioły??

<21:17> : Rola Aniołów Stróżów polega na udzielaniu nam pomocy w dojściu do domu Ojca Niebieskiego. Chronią dusze i ciała, jak mówi znana z dzieciństwa modlitwa. Udzielają natchnień ku rzeczom Bożym i dobrym.

<21:18> : Przedstawiają nasze modlitwy Bogu, chronią w sytuacjach zagrożeń i pokus. W godzinie śmierci wspierają nas w dokonywaniu wyboru bycia z Bogiem na wieki.

<21:19> : Mogą wpływać na nasze sumienie, nieść pokój i pocieszenie, a takze chronić w sytuacjach niebezpiecznych dla naszego życia ziemskiego.

<21:19> : każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża... czy jest możliwe poznanie imienia swego Anioła Stróża, tak jak w przypadku imienia każdego człowieka?

<21:20> : Pismo Święte podaje tylko trzy imiona Aniołów: św. Michał, Gabriel i Rafał.

<21:20> : Pozostałe imiona są okryte tajemnicą. Znam ludzi, którzy prosili swojego Anioła o ujawnienie imienia i cos usłyszeli w odpowiedzi.

<21:21> : Nie mamy jednak pewności, że ta odpowiedź pochodzi z dobrego źródła i kto jest jej autorem.

<21:21> : Czy do naszego Anioła Stróża zwracamy się po imieniu, czy po prostu "Aniele Stróżu", to nie ma większego znaczenia. Zawsze pospieszy ku pomocy.

<21:22> : Główną prośbą kierowaną do Anioła powinno być nie ciekawskie: "Jak masz na imię?", ale: "Pomóż mi w wybieraniu tego, co Boże i dobre. Natchnij, chroń i prowadź."

<21:22> : Jakie zadanie ma Anioł Stróż? Czy on jest cały czas przy nas? Jaki ma na nas wpływ?

<21:24> : Jak sama nazwa wskazuje, wspomniany Anioł pełni obowiązek stróża, strażnika, tego, który czuwa. Jest z nami "rano, wieczór, we dnie, w nocy", czyli 24 h/dobę, bez przerwy i urlopu.

<21:25> : Chce nam pomóc w naszej wędrówce przez życie po Bożych drogach, jest jednak gentlemanem i szanuje naszą wolną wolę, tak jak czyni to Pan Bóg. Niczego nie zrobi za nas, może podpowiedzieć, doradzić, natchnąć, ale nie podejmie za człowieka dalszych decyzji.

<21:25> : Poeta napisał, że aniołowie są z nami także wtedy, gdy o nich na dobre zapominamy.

<21:27> : A także, że gdy człowiek popełnia grzech śmiertelny, anioł usuwa się w najgłębszy kącik ludzkiej duszy i płacze najgłośniej, jak tylko aniołowie potrafią płakać. Jest w tym wiele mądrości, bo przecież sam Pan Jezus mówił o odwrotnej reakcji aniołów - radości w niebie z nawróconego grzesznika. Czytamy o tym w 15 rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza.

<21:27> : Czemu aniołowie dzielą się na Cherubiny, Serafiny, Mocarstw itp. - czym się różnią? Jak ktoś jest satanistą i oddaje cześć szatanowi, to też ma Anioła Stróża?

<21:27> : Jest podobno 9 chórów owych świętych duchów: Serafinów, Cherubinów i Tronów; Panowań, Mocarstw, Zwierzchności, Księstwa, Archaniołów i Aniołów. Czym one się właściwie różnią i jakie są ich zadania?

<21:30> : Aniołowie są podobni do wojska. W armii znajdujemy podziały organizacyjne. Jest tam kompania, dywizja czy pluton. Podobnie wśród duchów anielskich. Pismo Święte mówi o zastępach, legionach i chórach. Tych ostatnich wyróżniamy 9.

<21:30> : Klasyfikacji dokonał Pseudo-Dionizy Aeropagita na podstawie Listów Św. Pawła.

<21:32> : Trzy pierwsze chóry: Serafiny, Cherubini i Trony przebywają w bliskości Boga. Uczestniczą w niebieskiej liturgii, wznosząc nieustanny hymn uwielbienia: "Święty, Święty, Święty" (Iz 6,3).

<21:33> : Trzy następne chóry: Panowania, Mocy i Zwierzchności pełnią funkcję pośrednią. Cechy owych duchów to całkowite i doskonałe panowanie nad sobą i szczególny udział w przymiotach Bożych, takich jak męstwo, mądrość i miłosierdzie.

<21:34> : Trzy ostatnie chóry są "oddelegowane" do spraw ziemsko-ludzkich. Ich funkcja polega na byciu pośrednikiem, mediatorem, zwiastunem Bożych tajemnic. Wystarczy sięgnąć do zapisów biblijnych mówiących chociażby o św. Gabrielu czy Rafale.

<21:35> : O każdym chórze może można powiedzieć więcej - odsyłam do wielu wartościowych lektur. Niemniej są to rozważania nie mające wielkiego wpływu na nasze życie. Najczęściej mówiąc o aniołach myślimy o tych najbliższych naszej skórze, czyli archaniołach i aniołach.

<21:37> : Anioł Stróż jest nam dany na wieki wieków i niegdy nie zwolni się z tej pracy, choć jak wspomniałem jego obecność może nie mieć żadnego wpływu na nasze życie, kiedy chodzimy swoimi, nie Bożymi drogami. Jednak nigdy się nas nie wyprze.

<21:37> : wiemy że anioły mają hierarchie, czy mogą one "awansować"?

<21:38> : Wiemy o "awansie" jednego z Aniołów, na początku dziejów stworzenia. Nosi imię Św. Michał. Należał i należy do chóru archaniołów, a więc drugiego od dołu, jednak jest zwany księciem wojska niebieskiego, wodzem wszystkich aniołów.

<21:40> : Powodem do "awansu" była jego postawa w momencie anielskiej próby. Według Św. Ireneusza po stworzeniu człowieka Pan Bóg nakazał aniołom, by nam - ludziom - służyli. Wśród aniołów doszło do rebelii.

<21:41> : Część, na czele której stanął duch o imieniu Szatan, sprzeciwiła się rozkazowi Pana Boga. Po przeciwnej stronie stanął Św. Michał Archanioł, którego imię oznacza: "Któż jak Bóg".

<21:41> : Swoim radykalnym i całkowitym wyborem Boga i Jego woli pociągnął do takiej samej decyzji inne anielskie duchy.

<21:42> : Stąd dziś jest uważany za przywódcę dobrych aniołów.

<21:42> : Jeżeli Anioł jest istotą czysto duchową, to jak nam może pomagać, np. jak leci na nas choćby cegła i nas ochroni jeżeli jest istotą duchową lub też jak nam pomaga w pokusie?

<21:42> : A czy Anioł chroni nas np. przed złymi duchami, przez zbłądzeniem duchowa czy w pułapkach życia ludzkiego także nam pomaga?

<21:44> : Wpływ aniołów, istot czysto duchowych, na rzeczy materialne jest możliwy, choć trudny do zrozumienia. Aniołowie czasami oddziałują na materię. Ciało jest otoczone przez przestrzeń, ale duch nie, raczej miejsce jest otoczone przez ducha.

<21:44> : Nie przez jego ciało, gdyż takowego nie posiada, ale przez jego obecność - gdyż naprawdę tak jest - i przez jego moc. Może naprawdę zmieniać rzeczy.

<21:45> : Czym jest moc, której używają aniołowie, by wpływać na materię, np. samochód w poślizgu - tego nie wiem. Nie jest to moc fizyczna, gdyż aniołowie nie posiadają ciał fizycznych, a więc musi to być siła umysłu i woli. Ale jej skutki mogą być fizyczne.

<21:46> : Także w człowieku, gdy zamierzamy np. poruszyć naszym ramieniem i tego pragniemy - dzieje się to wewnątrz nas - to za chwilę ramię się poruszy. W pewien sposób różnica między materią i duchem zostaje zniwelowana. Ta analogia może pomóc w zrozumieniu tej prawdy, choć zawsze ona pozostanie tajemnicą.

<21:47> : Biblia mówi wielokrotnie o oddziaływaniu anielskich duchów na materię.

<21:48> : Trzeba to przyjąć jako prawdę oczywistą.

<21:49> : Aniołowie, a szczególnie św. Michał Archanioł stanowią dla nas wielkie wsparcie w zmaganiach duchowych. Wyraża to m.in. znana modlitwa do Św. Michała Archanioła autorstwa papieża Leona XIII "Święty Michale Archaniele broń nas w walce".

<21:50> : Aniołowie działają jakby na zapleczu, zakulisowo, chroniąc nas i wspierając. To, co do nas dociera jest już konsekwencją ich uprzedniej obrony i nie ma takiej siły rażenia.

<21:50> : Św. Michała wzywa się podczas modlitwo o uwolnienie. Czy innych Aniołów również można wzywać podczas modlitwy o uwolnienie?

<21:51> : Tak - jak najbardziej. Św. Michał jawi się jako szczególny wspomożyciel w takiej modlitwie, ale można wzywać całe niebo, tzn. wszystkie anielskie chóry i świętych, tych z litanii i tych, co się tam nie dostali.

<21:51> : Skąd się bierze nowy anioł dla nowo urodzonego człowieka?

<21:53> : Jest uprzednio stworzony przez Pana Boga, i w momencie pojawienia się na ziemi nowej istoty ludzkiej jest wyznaczony do bycia jej duchowym opiekunem. Anioła Stróża można porównać do ochroniarza. Ludzie ważni mają uzbrojonych ochroniarzy. W oczach Boga jesteśmy super ważni jako Jego dzieci, dlatego mamy ochroniarzy nad ochroniarzami - duchy anielskie.

<21:54> : Poeta pisał: Aniele Boży Stróżu mój/ ty właśnie nie stój przy mnie/ jak malowana lala/ ale ruszaj w te pędy/". Więc jak? możemy "pogonić Anioła?

<21:56> : Anioła można "pogonić" modlitwą do niego. Można mieć duże znajomości, a nigdy z nich nie skorzystać. Można mieć skarb zakopany w roli, a nie odkryć jego wartości i żyć jak nędzarz. Święci - ci prości i ci bardzo uczeni - uczą nas korzystania z pomocy anielskich duchów, których Pan Bóg stworzył w tym celu.

<21:57> : Św. Hilary pisał: to nie Bóg potrzebuje aniołów, ale nasza słabość. Chrystus, nasz wzór i droga, był otoczony przez aniołów. Podobnie Matka najświętsza, Św. Józef i inni.

<21:57> : Skoro oni potrzebowali aniołów, cóż dopiero my - zwykli śmiertelnicy?

<21:58> : A ja nie czuję obecności mojego Anioła Stróża. Jak to rozumieć?

<21:59> : Ja też w tej chwili nie czuję, choć chciałbym go nawet zobaczyć, jak św. siostra Faustyna. Wiara jednak nie jest sprawą odczuć, aniołowie to nie perfumy, by je czuć.

<22:00> : Jestem przekonany, że wiele życiowych decyzji i faktów miało miejsce dzięki anielskiej pomocy.

<22:00> : Czy ma ksiądz w zanadrzu jakąś ciekawostkę o aniołach, o której mało co ludzi wie?

<22:01> : Słyszałem dziesiątki świadectw o pomocy aniołów w życiu ludzi wielkich i zwyczajnych. Odsyłam do naszego dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym pt. "Któż jak Bóg". Wydawany jest od 13 lat i można w nim znaleźć mnóstwo ciekawych świadectw i wiadomości.

<22:03> : Uważam, że przy wzrastającej niewierze w Boga wiara w anioły notuje wzrost. Przez aniołów ostatecznie można trafić do samego Boga, bo oni są przezroczyści, a ich imiona to jakby prawione Panu Bogu komplementy.

<22:03> : Św. Michał - Któż jak Bóg, Św. Rafał - Bóg uleczył, Św. Gabriel - Bóg jest mocą.

<22:04> : Skoro więc jesteśmy chronieni przez Aniołów, dlaczego odczuwamy lęk i strach?

<22:05> : Chrystus także przeżywał lek. Nie był on obcy także świętym. Źródeł lęku może być wiele, jednak nie da się go całkowicie wyeliminować z naszego życia. Mówimy także o dobrym lęku, np. przed zbliżeniem się do przepaści, przed zbyt szybką jazdą itd.

<22:06> : Spotkania z aniołami także budziły lęk, myślę tu o biblijnych objawieniach, gdzie jak refren wybrzmiewały anielskie słowa uspokojenia "nie bój się", np. "nie bój się Maryjo, nie bójcie się pasterze” itd.

<22:06> : jak uwierzyć, że z tymi aniołami to nie są bajeczki? - bo jak ksiądz o tym opowiada to tak to brzmi

<22:08> : Zachęcam do czytania świadectw ludzi, którzy chodzą po ziemi, a doświadczyli anielskiej pomocy. Warto do tej lektury dołączyć modlitwę do aniołów, by bardziej dali się poznać.

<22:08> : Pani Anioł Stróż na pewno nie pozostanie obojętny na to wołanie.

<22:09> : czy jest taka dziedzina wiedzy jak angelologia? jeśli tak, czy Ksiądz uważa się za angelologa?

<22:10> : Tak, ta dziedzina wiedzy o aniołach nosi rzeczywiście nazwę angelologia. Tytułu angelologa sobie nie przypisuję. Jako michalici, czyli członkowie anielskiego zgromadzenia zakonnego, dysponujemy wiedzą w tej dziedzinie większa niż przeciętny człowiek.

<22:11> : Ale świat aniołów poznaje się nie tylko przez studium objawionych prawd, ale przez życie wiarą.

<22:11> : Trochę z innej beczki:

<22:11> : skąd pomysł na "Rycerstwo św. Michała”?

<22:13> : Rycerstwo Św. Michała ma można powiedzieć anielskie pochodzenie. Jego założyciel - ks. Marian Polak CSMA - to wielki czciciel aniołów. Zadaniem Rycerstwa jest zdobywanie dusz dla Chrystusa przez modlitwę egzorcystyczną i piątkowy post o chlebie i wodzie.

<22:13> : Wszystko pod protekcją św. Michała.

<22:13> : Stosowanie się do zaleceń "Rycerstwa" jest dobrym sposobem na pomoc innym, jak i sobie w sprawach takich, jak uwalnianie z nałogów - czy jest jakaś specjalna "oferta" dla osób, które chciałyby się pozbyć np. nałogu palenia, a które formalnie nie należą do Rycerstwa?

<22:15> : Warunkiem przynależności do Rycerstwa jest wolność od nałogów. Nałogowców zachęcam do 9-dniowej nowenny za przyczyną Św. Michała Archanioła. Wystarczy codziennie odmówić modlitwę w tej właśnie intencji.

<22:15> : Ostatnie pytanie:

<22:15> : ja chciałam zapytać, jak wygląda dokładnie ten świat duchowy, tzn. gdzie się zaczyna, gdzie kończy, gdzie są jego granice w życiu codziennym?

<22:17> : W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Święci chodzili po ziemi, a zarazem byli zanurzeni w Bożej obecności. Żywym przykładem tego był Ojciec Św. Jan Paweł II, mistyk a zarazem realista. Trudno wytyczać jakieś granice świata duchowego.

<22:17> : Jesteśmy nim przeniknięci, jesteśmy widowiskiem aniołów i ludzi, czyli niebianie nas obserwują.

<22:17> : Księże Piotrze. Potrzebne jest jeszcze jedno spotkanie na czacie :) Bo zainteresowanie wielkie, a pytań jeszcze przynajmniej na dwie godziny :)

<22:18> : Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy czat i zapraszamy ponownie

<22:18> : Internautom dziękuję za interesujące pytania

<22:18> : Szczęść Boże wszystkim

<22:18> : Dobrze, jestem do dyspozycji po ustaleniu terminu. Internautów zachęcam do nawiązania lub odnowy swego kontaktu z aniołami.

<22:19> : I niech wam się anioły przyśnią. Zostańcie z Bogiem i ze świętymi aniołami.

Ks. Piotr Prusakiewicz jest redaktorem naczelnym czasopisma o aniołach i życiu duchowym pt. "Któż jak Bóg". Czasopismo jest wydawane przez Zgromadzenie Księży Michalitów.