Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Spotkanie Ojców Duchownych

Przynagleni wezwaniem zakonnego Dyrektorium, ale nade wszystko chęcią wspólnego spotkania i wymiany doświadczeń, Ojcowie duchowni naszych wspólnot domowych spotkali się w Domu generalnym w Markach na dorocznym zjeździe. Dwa listopadowe dni (28-29.11), wypełniła modlitwa, a także rozmowy na temat posługi we wspólnotach lokalnych.

Temat ten staraliśmy się także pogłębić na spotkaniu z O. prof. Czesławem Parzyszkiem, pallotynem, który w oparciu o zapisy naszego prawa, dokumenty Kościoła oraz osobiste bogate doświadczenie starał się przedstawić najważniejsze zadania ojca duchownego i formy ich realizacji we wspólnotach lokalnych. Z uznaniem wyraził się o tradycji posiadania ojca duchownego przez każdą wspólnotę, co nie jest regułą w innych zgromadzeniach oraz o chęci wzajemnego corocznego spotkania. W tegorocznym zjeździe pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego uczestniczyli prawie wszyscy ojcowie, co jest powodem do prawdziwej radości.