Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Konsekracja kościoła Matki Bożej Różańcowej w Byszycach

W dniu 7 października br. Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski dokonał konsekracji kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Byszycach. To bardzo ważna data w historii Byszyc, ale też w historii kościoła krakowskiego. Uroczystość konsekracji kościoła jest bowiem wyjątkowym wydarzeniem w życiu wspólnoty wiernych. Dokonuje się tylko raz w jej historii i dotyczy głównie kościołów parafialnych. Przewodniczy jej biskup ordynariusz. Uczestnicy uroczystości byli więc świadkami bardzo ważnego obrzędu, którego skutki rozciągają się na następne lata i pokolenia.

W podniosłej uroczystości konsekracji kościoła wzięli udział: Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk wraz z Zarządem Generalnym, Dziekan Dekanatu Wieliczka-Zachód ks. Wiesław Popielarczyk, księża z Archidiecezji Krakowskiej i księża michalici, którzy pracowali i sprawowali nabożeństwa w tym kościele. Obecni byli także: Urszula Rusecka – poseł na Sejm RP, władze samorządowe Miasta i Gminy Wieliczka z Burmistrzem Arturem Koziołem na czele oraz licznie zgromadzona wspólnota parafialna z inicjatorem konsekracji ks. rektorem Stanisławem Kusiem. Okolicznościowy list do uczestników uroczystości od Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło odczytał minister Rafał Bochenek.

Świetną oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta HEJNAŁ z Byszyc. W przebieg uroczystości zaangażowana była spora grupa mieszkańców, w szczególności członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Komitet Kościelny, dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież gimnazjalna. Jako Dar Ołtarza społeczność przekazała m.in. ofiarę na budujący się kościół w Bodzanowie.

najstarszych dostępnych dokumentów wiadomo, że historia Byszyc sięga XIII wieku, kiedy to pojawiła się jej nazwa jako własność rycerska. W kolejnych wiekach Byszyce m.in. należały do kustosza św. Floriana i kanonika krakowskiego Niemierzy z Krzelowa, stanowiły własność ołtarza św. Mikołaja w katedrze krakowskiej, a w XVII wieku należały do opactwa cystersów w Szczyrzycu.

W starych kronikach zapisano, że w miejscu gdzie dziś znajduje się byszycki kościół przed wiekami był cmentarz choleryczny, na którym stał chylący się od starości krzyż z wizerunkiem Ukrzyżowanego. W 1850 roku powstał tzw. Komitet Kapliczkowy, który powziął decyzję o budowie kaplicy, stanowiącej obecnie prezbiterium kościoła. Głównymi inicjatorami tego przedsięwzięcia był wójt Józef Jania i Mateusz Cholewa. Cały materiał na budowę darowali mieszkańcy, którzy spontanicznie brali także udział w budowie. Budowę kaplicy ukończono w 1875 roku i w tymże roku nastąpiło uroczyste jej pokropienie przez ks. Wojciecha Koniecznego, proboszcza z Świątnik Górnych – za zgodą ks. kanonika Leopolda Perysiaka, proboszcza wielickiego. Byszyce należały bowiem wówczas do parafii św. Klemensa w Wieliczce. Godzi się nadmienić, że z wielkimi trudnościami uzyskano od Wielkiego Konsystorza Biskupiego pozwolenie do odprawienia tylko dwóch Mszy św. rocznie – w okresie Wielkanocy i Bożego Ciała, i to tylko na 10 lat, czyli do roku 1885. Księdza dowożono z Wieliczki albo ze Świątnik Górnych.

W 1882 roku zrodziła się inicjatywa rozbudowy kaplicy, która została zrealizowana w latach 1910-1914. W jej efekcie powstała obecna bryła kościoła. Drewno na więźbę dachową darował ks. prałat Zygmunt Golian – proboszcz wielicki, a Franciszek Wandas ofiarował kamień do budowy ze swojego kamieniołomu. W nowym kształcie kościół zostaje pokropiony w 1915 r. i ta data została przyjęta jako początek istnienia kościoła w Byszycach.

1 października 1923 roku zostaje erygowana parafia w Gorzkowie i Byszyce zostają do niej włączone, a kościół zaczął pełnić funkcję kościoła filialnego. Msze św. odprawiane były bardzo rzadko – kilka razy w roku. Niemniej jednak miejscowa wspólnota gromadziła się spontanicznie w swoim kościele, aby wspólnie odprawiać nabożeństwa wielkopostne, majowe i październikowe. Szczególnymi opiekunami kościoła, pełniącymi funkcję kościelnego, byli od początków jego istnienia Bartłomiej Dziura, a potem jego syn Stanisław.

Lata 1975-1985 to okres gruntownego remontu i modernizacji kościoła. Ukonstytuowany wówczas Komitet Kościelny pod przewodnictwem Józefa Pietrzyka realizuje m.in. wymianę stropu z drewnianego na żelbetowy, budowę nowego chóru, wymianę posadzki, odgrzybienie i odwodnienie obiektu, położenie nowego tynku wewnątrz, wykonanie ogrodzenia wokół kościoła.

Kolejne prace remontowe organizował i kierował ich przebiegiem nowo wybrany Komitet Kościelny pod kierunkiem ks. Jana Potocznego. W latach 2002-2007 dokonano m.in. kompleksowej wymiany więźby dachowej, pokrycia dachu na kościele i domu mieszkalnym blachą miedzianą ufundowaną przez Kółko Rolnicze w Byszycach, wymiany okien na aluminiowe i zainstalowania witraży, położenia elewacji na obiektach kościoła i budynku mieszkalnego, który został ocieplony, ułożenia kostki brukowej wokół kościoła.

Od 11 lipca 2010 roku do dziś Rektoratem zarządza ks. Stanisław Kuś, inicjator uroczystości konsekracji kościoła. W tym okresie kościół zyskał wiele elementów wyposażenia, m.in.: nowe dębowe ławki i konfesjonał, dzwony elektroniczne, gruntownie przebudowane i pięknie ozdobione ołtarz soborowy, ambonka i podstawa pod krzyż, nową chrzcielnicę. Z najważniejszych inwestycji należy wymienić gruntowną renowację ołtarza głównego, połączoną z odbudową uszkodzonych i brakujących elementów oraz zainstalowanie po obu stronach ołtarza obrazów św. Jana Pawła II i bł. Bronisława Markiewicza pędzla Piotra Kłoska w stylowych oprawach z relikwiarzami i kasetami na wota wykonanymi przez firmę Ewy Kłosek z Buczkowic k. Szczyrku. Poważną inwestycją było także gruntowne malowanie kościoła połączone z wykonaniem złoceń ornamentów, które wykonał specjalistyczny Zakład Malarski Piotra Halfera z Turzy Śl.

 

W okresie powojennym nastąpił dynamiczny rozwój Byszyc. Atrakcyjne położenie w pobliżu Krakowa sprawiło, że wybudowano tu dużo nowych domów i osiedliło się wiele rodzin. Tutejsza wspólnota pragnęła mieć swojego duszpasterza na stałe, codziennej Mszy św., dogodnego dostępu do sakramentów świętych. W tym celu w latach 1975-1977 w miejscu starej drewnianej zakrystii wybudowano piętrowy budynek – jako zaplecze socjalno-gospodarcze dla kościoła wraz z mieszkaniem dla księdza. Mieszkańcy Byszyc podjęli energiczne starania w Kurii Metropolitalnej i u przełożonych Zgromadzenia Księży Michalitów o zgodę na delegowanie kapłana jako stałego rezydenta w Byszycach. Dążenia te uwieńczone zostały sukcesem. 7 grudnia 1977 roku zamieszkał tu ks. Józef Miarecki, rozpoczynając trwający do dziś okres kwitnącego i dynamicznie rozwijającego się życia religijnego. 30 lat później, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Adama Żurada i pracującego wówczas w Byszycach ks. Jana Potocznego, ks. kardynał Stanisław Dziwisz dekretem z dnia 20 maja 2007 roku ustanowił tu Rektorat na prawach parafii.

Na przestrzeni ostatnich 40 lat posługę duszpasterską sprawowali:

- ks. Józef Miarecki w latach 1977 - 1984

- ks. Jan Wojewódko w latach 1984 - 1987

- ks. Stanisław Głowiński w latach 1987 - 2002

- ks. Jan Potoczny w latach 2002 - 2010

- ks. Stanisław Kuś od roku 2010 do dziś.

Obraz Matki Bożej, zwanej początkowo Opiekunką znajdujący się w ołtarzu ufundowali w 1875 roku Katarzyna i Józef Jania. Jest Ona Patronką kościoła i otoczona jest wielką czcią jako Matka Boża Różańcowa. Wielu modlących się u stóp tego ołtarza doznało za Jej wstawiennictwem nadzwyczajnych łask od Boga. Tu przed Jej obliczem klęczał i modlił się 4 października 1958 roku młody krakowski biskup Karol Wojtyła. 

Uroczystość konsekracji poprzedziły tygodniowe Misje Święte, które głosił ks. Julian Gądek CSMA. Rozpoczęły się one plenerową Drogą Krzyżową przez wieś, a zakończyły udzieleniem Odpustu Zupełnego i instalacją nowego Krzyża Misyjnego na placu przed kościołem. W ramach Misji wierni uczestniczyli w wielu naukach ogólnych i dla poszczególnych stanów, które były przygotowaniem do generalnej spowiedzi św. Misje były także okazją do przyjęcia przez kilkadziesiąt osób Sakramentu Chorych. Obłożnie chorych ks. Misjonarz odwiedził w domach. Kilkadziesiąt par małżeńskich odnowiło przyrzeczenia małżeńskie i otrzymało specjalne błogosławieństwo.

Dzień po konsekracji, niedziela 8 października, była dniem Odpustu ku czci Patronki kościoła, Matki Bożej Różańcowej. Uroczystą sumę odpustową koncelebrowaną odprawił Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, który wygłosił także homilię. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Antoni Obrzut CSMA, ks. Stanisław Łomnicki SVD, ks. Eugeniusz Rycerski CSMA, ks. Rektor Stanisław Kuś oraz ks. Piotr Prokopowicz CSMA. Już tradycyjnie – od kilkudziesięciu lat uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta HEJNAŁ. Wystąpił też Klerycki Zespół MICHAEL z Krakowa. Tegoroczny odpust był wydarzeniem wyjątkowym – był dziękczynieniem za konsekrację kościoła, a także świętowaniem szeregu jubileuszy: 100-lecia kościoła, 40-lecia posługi duszpasterskiej księży michalitów w Byszycach, 10-lecia ustanowienia rektoratu oraz 50-lecia służby organisty pana Jana Ciapy. Po południu mieszkańcy i liczni goście kontynuowali świętowanie na pikniku rodzinnym. Koncertował Zespół MICHAEL, który poprowadził szereg zabaw i konkursów, a także przygrywał do tańca. Wielkim wzięciem cieszyły się kiełbaski z grilla serwowane przez strażaków oraz pyszny żurek byszycki przygotowany przez panią Krystynę Musiał.

Wszystkie te wydarzenia na trwałe odcisną się w pamięci członków tutejszej wspólnoty, a szczególnie konsekracja kościoła – wiekopomne wydarzenie, które zapisane zostało złotymi zgłoskami na kartach historii Byszyc. Zwracając się z gorącą prośbą o konsekrację kościoła, całą swą historię, dzieło budowy, rozbudowy i upiększania kościoła dokonywane rękami wielu pokoleń złożyła ona Kościołowi Powszechnemu na ręce Księdza Arcybiskupa.