Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Wywiad z Ojcem Generałem Kazimierzem Radzikiem w dzień wyboru na pierwszą kadencję

Z generałem Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. mgr Kazimierzem Radzikiem CSMA rozmawia ks. Sylwester Łącki CSMA (rozmowa została przeprowadzona w dzień wyboru na urząd podczas XIX Kapituły Generalnej).

Obejmuje Ojciec Generał prowadzenie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w momencie szczególnym: oto dopiero co wkroczyliśmy w III tysiąclecie chrześcijaństwa; dosłownie za kilka dni znajdziemy się w formalnych strukturach Unii Europejskiej - w jaki sposób te, jakże doniosłe, wydarzenia warunkować będą Ojca pracę w czasie sześcioletniej kadencji?

Zasadniczym celem mojego działania i działania nowego zarządu będzie pogłębienie charyzmatu zostawionego nam w testamencie przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Bronisława Markiewicza oraz odpowiedź na wszystkie wyzwania, przed którymi nasza wspólnota zakonna stanie w nowych - unijnych strukturach. Niewątpliwym znakiem Opatrzności Bożej była informacja, którą otrzymaliśmy z Watykanu w pierwszym dniu obrad XIX Kapituły Generalnej. Oto watykańska Komisja Lekarska uznała fakt nadzwyczajnego uzdrowienia (co do sposobu), przekraczającego stan wiedzy medycznej - ks. Romana Włodarczyka CSMA. Za chorego była zanoszona modlitwa o uzdrowienie, za przyczyną ks. Bronisława Markiewicza. Sprawa została przekazana dalej i rozpatrywana będzie przez Komisję Teologów. Potraktowaliśmy to jako szczególny znak z nieba, że nasza obecność w Kościele powszechnym i współczesnym świecie, z jego potrzebami i problemami, jest konieczna. Z tym większą gorliwością będziemy chcieli odpowiedzieć na wszystkie wołania o pomoc: czy to w naszej Ojczyźnie, czy to w krajach Unii Europejskiej, czy wreszcie na innych kontynentach, bo przecież michalici pracują w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, w Australii i Papui Nowej Gwinei. Tam prowadzimy parafie, szkoły katolickie, ewangelizujemy, uczymy...

Powołaniem Ojca Generała - zgodnie zresztą z michalickim charyzmatem - jest praca z młodzieżą. Zdając sobie sprawę z zagrożeń, które obecnie czyhają na tych najmniejszych, co Zgromadzenie zamierza czynić, aby nie postępował proces erozji pod-stawowych wartości, na których winno się wznosić nasze życie indywidualne, społeczne i narodowe?

Odpowiedź na to pytanie dadzą najbliższe dni Kapituły, która z nowym już zarządem dokona pogłębionej refleksji nad tym, jak michalici mają stawiać czoła wyzwaniom na polu wychowania i kształtowania nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także dorosłych - przede wszystkim nauczycieli, wychowawców, rodziców czy opiekunów. Obecnie pracujemy w szesnastu krajach świata i problem odpowiedniego wychowania młodego człowieka, tak aby w przyszłości był w stanie podjąć życiowe obowiązki, zauważamy wszędzie. Dzisiaj rodzina, najważniejsza komórka społeczna, jest zagrożona, a przecież pierwszymi naturalnymi wychowawcami są rodzice. Jeżeli zdeprawuje się rodzinę, jeżeli pozwoli się, aby była nienaturalna (związki homoseksualne), to na tym ucierpią przede wszystkim dzieci.

Sam pochodzę z rodziny wielodzietnej. Mam jedenaścioro rodzeństwa. Pomimo skromnych warunków życiowy byliśmy i nadal jesteśmy rodziną szczęśliwą. To w moim domu rodzinnym nauczyłem się życia wspólnotowego, nauczyłem się dzielić tym, co posiadałem, widzieć problemy moich sióstr i braci. W domu nauczyłem się czuć i współczuć. Dlatego wiem, że jako michalici powinniśmy jeszcze bardziej podejmować współpracę z rodzinami, których dzieci trafiają pod naszą opiekę. Ksiądz Markiewicz nazywał takie podejście pracą u podstaw. A wiemy, jak bardzo ważną jest podstawa, na której budowane jest życie każdego człowieka...

Sukcesy wychowawcze Zgromadzenia uwarunkowane są jakością formacji kandydatów do życia zakonnego i kapłańskiego. Czy trzeba coś udoskonalić w formacji, aby przyszli kapłani czy bracia zakonni mogli w pełni podołać wyzwaniom globalizującego się świata?

Oczywiście, że formacja, czy to na szczeblu niższego seminarium, postulatu, nowicjatu, czy klerykatu, a później kapłańska i zakonna musi być ciągle prowadzona i wzbogacana o aktualne sposoby rozwiązywania problemów. Żeby zrozumieć drugiego człowieka trzeba najpierw dobrze poznać samego siebie poprzez modlitwę, pracę duchową i intelektualną oraz fizyczną. Powściągliwość i praca to dwie naczelne zasady każdego michality. Jakże potrzebne są one współczesnemu światu: każdemu człowiekowi. Któż jak Bóg! - zawołanie św. Michała Archanioła jest naszym orężem oraz zachętą do radykalnego opowiadania się za Bogiem i wartościami, które zostały nam przekazane w Ewangelii przez Jezusa Chrystusa. Te dwa hasła nie straciły nic ze swej aktualności. Radykalizm ewangeliczny, roztropność, empatia oraz świadectwo życia - tego dzisiaj potrzebuje człowiek. Mamy być świadkami nadziei, bo Europa gdzieś ją zgubiła, bo świat gdzieś ją zagubił. Przypomniał nam o tym Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa. Wychowując innych, trzeba być świadkiem nadziei.

Nadto formacja intelektualna musi być postawiona na jak najwyższym poziomie. Po ukończeniu podstawowych studiów filozoficzno-teologicznych młodzi kapłani kierowani są, i nadal będą, na studia specjalistyczne. Kierunki studiów specjalistycznych wyznaczane są przez aktualne potrzeby Zgromadzenia i możliwości konkretnych osób. Dzisiaj same dobre chęci nie wystarczą. Konieczna jest kadra wykwalifikowanych sług Ewangelii i człowieka.

Ojciec Generał jest góralem. Czy tęskni Ksiądz za górami?

Pochodzę spod Gorlic, z Binczarowej - piękne tereny i dobrzy ludzie. Tam są moje korzenie, tam uczyłem się poznawać Boga i świat. Tego się nie zapomina. Jeżeli tylko mogę, zawsze wracam do domu rodzinnego. Moja rodzina obecnie liczy około dwustu osób. Organizujemy zjazdy rodzinne, podczas których widzę, że rodzina i dom, pokolenia to skarb, z którego jestem dumny.

Dziękuję za rozmowę.

ks. Sylwester Łącki CSMA

fot. ks. A. Rybicki CSMA