Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Odkryć prawdę życia

W Liturgii Godzin na Uroczystość Św. Michała Archanioła Kościół woła do Boga: Ześlij, Panie, na pomoc ludowi Twemu wielkiego Michała Archanioła, abyśmy odczuwali jego opiekę w naszej walce z szatanem i jego aniołami. Trzeba pozbyć się złudzeń, ze człowiek może być szczęśliwy odrzucając Boga, ignorując jego obecność, nie licząc się z Nim w życiu osobistym i społecznym. Historia pokazuje aż nadto wyraźnie, że ci, którzy marzą o zbudowaniu na ziemi raju bez Boga, rozniecają wciąż nowe piekła. Musimy ciągle uczyć się mądrze wybierać, odróżniać dobro prawdziwe od pozorów, prawdę od kłamstwa, szczęście od złudzeń. Nie jest to łatwe, albowiem nastąpiło niedostrzegalne wcześniej pomieszanie pojęć i wartości. Jakże aktualne są słowa Baltazara Gracjana, jezuity żyjącego w XVI wieku: "Wszystko idzie na opak... cnota jest ścigana, występek sławiony, prawdy nie ma, kłamstwo ma trzy języki, księgi są bez mędrców, a mędrcy bez ksiąg". Niewątpliwie obecnie jednym z bardziej niebezpiecznych zagrożeń dla życia chrześcijańskiego i życia wiarą na co dzień jest zorganizowany na szeroką skalę proces zamącania prawdy, zamazywania granic między dobrem a złem, zacieranie różnic między prawdą a fałszem. środki masowego przekazu zamiast wiernie opisywać rzeczywistość, komentują ją po swojemu. Obserwujemy swoisty festiwal błyskotliwych sloganów. Człowiekowi, szczególnie młodemu, trudno odnaleźć się w tym pojęciowym bałaganie. Miał rację św. Tomasz z Akwinu, gdy pisał: "Łatwiej jest dojść do prawdy z błędu aniżeli z zamętu". Nałykaliśmy się tylu ideologii, że w wielu skutecznie zniszczyły one tęsknotę za Bogiem. Sporo chrześcijan wróciło do statusu pogan, a czasami jeszcze gorzej. Niestety, także w naszej Ojczyźnie mamy pogan obrządku rzymskokatolickiego. Postawa św. Michała Archanioła - walecznego i służebnego skłania mnie, bym zadał sobie pytanie o rzeczywiste miejsce Pana Boga w moim życiu. Inaczej nie znajdzie człowiek szczęścia, poumierają fascynacje, dogaśnie entuzjazm. Św. Michale Archaniele, nie pozwól na to.

(Ks. Tadeusz Musz CSMA)