Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Październik 2013

LUMEN FIDEI

    I tak człowiek zrezygnował z poszukiwania wielkiego światła, by
zadowolić się małymi światełkami, które oświecają krótkie chwile, ale są
niezdolne do otwarcia drogi. Gdy brakuje światła, wszystko staje się
niejasne, nie można odróżnić dobra od zła, drogi prowadzącej do celu od
drogi, na której błądzimy bez kierunku.(LF,3)
        Ks. Bronisław Markiewicz - błogosławiony na nasze czasy, w życiu
wybrał wartości zawarte w zawołaniu: KTÓŻ JAK BÓG!

Różaniec – pokorna modlitwa maryjna

Maryja jest doskonałą ikoną wiary, jak powie św. Elżbieta: „Błogosławiona (jest), która uwierzyła” – pisze w Encyklice Lumen Fidei - Ojciec św. Franciszek . Możemy powiedzieć , czytamy dalej, że w Najświętszej Pannie Maryi urzeczywistnia się to, co poprzednio podkreślałem, czyli że wierzący jest całkowicie zaangażowany w swoje wyznanie wiary. 

Słowa do nas

Zwracam się szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, kapłani i diakoni, oraz do Was, pełniących rozmaite posługi na polu duszpasterstwa, abyście, poznając z osobistego doświadczenia piękno różańca, stawali się jego gorliwymi promotorami.

- Liczę na Was, osoby konsekrowane, powołane ze szczególnego tytułu do kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole Maryi. Oto słowa bł. Jana Pawła II do nas Michalitów i rodziny michalickiej.

Rożaniec

Różaniec, dla wielu nieodmawiających go jest modlitwą ubogich umysłem, bezrozumnych i bezkrytycznych, bezmyślnych i klepiących babek kolejne bezduszne „zdrowaśki”.  Dla KOSCIOŁA i bliskich Bogu  różaniec to KONTENPLACJA OBLICZA synowskiego, cierpiącego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa . Różaniec to „MISTRZOSTWO ŚWIATA” w ustawicznym dziękczynieniu za dar zbawienia. Tajemnice różańca to także tajemnice mojego życia.