Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Październik 2013

Wywiad z Markiewiczem VII

Księże Rektorze, studia uniwersyteckie zakończyły kolejny etap w Księdza życiu…

Studiów nie skończyłem i nie zdobyłem tytułu naukowego. Z moich rąk wymknęła się elita społeczeństwa, którą chciałem przyciągnąć do Chrystusa…

27 i 28 października 1875 roku złożyłem egzamin konkursowy, kwalifikujący mnie do objęcia parafii we wsi Gaci, co nastąpiło 3 listopada 1875 roku. Przez pierwsze cztery miesiące (do 24 marca 1876 roku) byłem tam administratorem. Po utworzeniu parafii zostałem proboszczem i pracowałem w Gaci do 30 czerwca 1877 roku.

Jak Ksiądz wspomina swoje pierwsze dni na probostwie?

Zacząłem od krążenia po wsi aż do granic parafii, a to był kawał drogi. Na końcu wsi była dziewczynka, która nie mogła chodzić. Ona potrzebowała katechezy, więc później często do niej chodziłem. Przy okazji zbierały się inne dzieci, które też katechizowałem.

Wywiad z Markiewiczem VI

W 1863 roku zdecydował się Ksiądz wstąpić do seminarium. Myślał Ksiądz o tym wcześniej?

Nie. Gdy kończyłem gimnazjum w Przemyślu, nie miałem wcale zamiaru zostać księdzem. Miałem inne ambitne plany.

A co spowodowało, że wybrał Ksiądz kapłaństwo?

Przepowiednia polska, którą w zachwyceniu nadprzyrodzonym wygłosił 16-letni wiejski chłopiec, nieznanego imienia i nazwiska, idąc przez Przemyśl 3 maja 1863 roku. Pobudzony tym wydarzeniem zdecydowałem się wstąpić do seminarium – mając wprawdzie wątpliwości co do swojego powołania, ale zdecydowany, aby wziąć czynny udział w przygotowaniu świata na nadzwyczajne wydarzenia.