Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Marzec 2013

Wywiad z Markiewiczem IV

Po pobycie za granicą powrócił do Kraju?

Po roku wrócił i ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po krótkiej praktyce otworzył własną kancelarię adwokacką w Krakowie. Poszczęściło mu się. Miał powodzenie. Był adwokatem możnych rodów. Wkrótce także hrabiowie Potoccy powierzyli mu swoje interesy. Był cenionym ze względu na wybitne zdolności prawnicze i prawość charakteru. Miał liczną klientelę i dorobił się wkrótce znacznego majątku. Nabył kamienicę w Krakowie (przy ul. Brackiej nr.6), willę w Poroninie i wieś Czarną koło Tarnowa. Został obrany prezesem Izby Adwokackiej.

Wywiad z Markiewiczem III

Michał, najstarszy z moich braci, jako pierwszy ukończył studia i się usamodzielnił. Był profesorem gimnazjalnym w Rzeszowie, wykładał historię i geografię. Ożenił się młodo, lecz po kilku latach małżeństwa jego żona umarła, pozostawiając córeczkę Zofię. Z drugą żoną Michaliną miał dwie córki – Walerię i Jadwigę. Tę ostatnią ochrzciłem. Po przejściu na emeryturę Michał przez kilkanaście lat był profesorem w Zakładzie Księży Jezuitów w Chyrowie. Na kilka lat przed swoją śmiercią przeniósł się z żoną i córkami do Lwowa, gdzie dalej pracował, jako profesor w prywatnych szkołach żeńskich. Był to człowiek niezmiernie dobry, o prawdziwie głębokim sercu. Średniego wzrostu, szczupły i nieśmiały, mało udzielał się towarzysko.

Wywiad z Markiewiczem II

Wspominał Ksiądz Rektor, że rodzice mieszkali razem z Księdzem, gdy był Ksiądz proboszczem.

Zamieszkali ze mną, gdy w 1876 roku objąłem probostwo w Gaci. Probostwo było hojnie dotowane, ponieważ kolatorka mieszkała w innym ze swych majątków i do mojej dyspozycji pozostawiła dwór wraz z budynkami gospodarczymi oraz około 80 morgów ziemi. Ja jednak mieszkałem na spalonej plebanii, w pobliżu kościoła, a na folwark sprowadzili się moi rodzice. Ojciec, sprzedawszy grunt w Pruchniku, zajął się z młodzieńczym zapałem zarządem folwarku.