Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Herb Zgromadzenia

Obraz

Nowa wersja michalickiego herbu została zaprojektowana przez p. Adama Hanczakowskiego w jego pracy dyplomowej, pisanej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i całkowicie mieści się w kanonach kościelnej heraldyki.

Autor, po wielu wnikliwych badaniach, doszedł do wniosku, że dotychczasowy znak graficzny (kształt serca z lilią i kłosami w środku, przecięty napisem "Michael") używany przez Zgromadzenia michalickie nie może - według zasad heraldyki - zostać określony mianem herbu, ponieważ (1) godłem nie powinien być znak typograficzny: MICHAEL, (2) kształt serca nigdy nie był zaliczany do tarcz heraldycznych.

Zaproponowana przez Autora nowa wersja herbu ma kształt kolistej tarczy z polem dwudzielnym w słup. W pobocznicy prawej znajduje się czerwony miecz o głowni płomienistej, który jest atrybutem Św. Michała Archanioła i wyraża pierwsze hasło duchowości michalickiej "Któż jak Bóg". W pobocznicy lewej znajdują się trzy kłosy z lekka ku górze w lewą stronę, nad którymi umiejscowiona została lilia. Kłosy znane są heraldyce i symbolizują dobrobyt, bogactwo, oszczędność. Liturgia Mszy św. mówi o chlebie jako owocu pracy rąk ludzkich. Lilia jest starym emblematem godności królewskiej i książęcej. W wymiarze duchowym wskazuje na czystość i niewinność, a więc dobrze koresponduje z cnotą powściągliwości, dla której nie wypracował się odrębny symbol. Te dwa znaki: kłosy i lilia, oddają drugie hasło michalickiej duchowości - "Powściągliwość i Pracę".

Zestaw kolorystyczny żółto-czerwony jest niezwykle emocjonalny i dobrze odpowiada żarliwości i płomienności Św. Michała Archanioła - pierwszego obrońcy chwały Bożej.

Zgodnie z wolą Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzika, nowa wersja herbu staje się obowiązująca we wszystkich oficjalnych pismach michalickich w Polsce i poza jej granicami od dnia 19 czerwca 2006 roku.