zgromadzenie

Po co jesteśmy?

Duchowość streszcza się w hasłach: "Któż jak Bóg!" oraz "Powściągliwość i Praca". Pierwsze hasło to zawołanie Św. Michała Archanioła patrona Zgromadzenia. Członkowie naszego Instytutu wyrażają w ten sposób swój zachwyt nad wielkością, dobrocią i miłością Boga oraz deklarują swą gotowość do oddania Mu należnej czci, a nawet walki o tę cześć gdyby zaszła taka potrzeba.

Cel i praca

Zgromadzenie św. Michała Archanioła (skrót CSMA Congregatio Sancti Michaelis Archangeli) o popularnej nazwie Michalici tworzy wspólnota kapłanów i braci, którzy wybrali Jezusa Chrystusa za najwyższy przedmiot swojej miłości i wzór do naśladowania.

Cel Instytutu:

Strony