zgromadzenie

Formacja

Formacja zakonna księdza michality składa się z następujących etapów:

  • postulat
  • nowicjat
  • klerykat

Postulat to wstępny etap formacji zakonnej. Trwa od kilku tygodni do roku (roczny postulat dotyczy głównie kandydatów na braci) i może się odbywać w każdym domu Zgromadzenia, chociaż najczęściej postulanci odbywają go w domu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym czasie przełożeni przyglądają się postulantom, a postulanci życiu zakonnemu. Poznają modlitwy i zwyczaje zakonne, wdrażają się w rozwój życia duchowego.

Strój zakonny

ObrazStrój zakonny michality składa się z czarnej sutanny bez guzików, koloratki, pasa. Często pewnie widzicie michalitów w sutannie, ale bez pasa. Utarła się tradycja, zgodnie z którą pas nosimy w niedziele, święta i oficjalne okazje. Są bracia, którzy noszą pas codziennie.

Historyczny przekrój

Płynęły lata. Dzieło Ks. Bronisława Markiewicza rozrastało się. Przybywało wciąż więcej sierot, mnożyły się też trudności. Słabły siły Ks. Markiewicza, Ojca ubogich i opuszczonych dzieci. Aby zapewnić dobre funkcjonowanie instytucji oraz nadać jej trwałe podstawy, utworzył Ks. Markiewicz najpierw zrzeszenie świeckie pod nazwą "Towarzystwo Powściągliwość i Praca", które z czasem przekształciło się w Zgromadzenie zakonne i jako gałąĄ męska otrzymało urzędową nazwę : " Zgromadzenie św. Michała Archanioła" , a jako gałąź żeńska: "Zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła".

O Zgromadzeniu

Apostolat polega przede wszystkim na świadectwie naszego życia konsekrowanego, które winniśmy wspierać modlitwą i pokutą. Michalici są otwarci na potrzeby Kościoła i problemy współczesnego świata. Starają się odszukać wyznaczone im przez Boga miejsce oraz zgodnie z charyzmatem Ojca Założyciela realizować swoje powołanie.

Czynią to, prowadząc m.in.:

Strony