zgromadzenie

XXI KAPITUŁA GENERALNA ZAKOŃCZONA

Ostatni dzień obrad XXI Kapituły Generalnej rozpoczął się Jutrznią, której przewodniczył ks. Jan Typa z delegatury karaibskiej. W porannym rozważaniu nawiązał do słów papieża Franciszka, który w czasie spotkania z przełożonymi generalnymi zakonów męskich w dniu 29 listopada 2013 roku, zachęcił, by konsekrowani obudzili świat i byli świadkami odmiennego sposobu myślenia, działania i życia. Modlitwę zakończyła Koronka Uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i chórami anielskimi.

BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE!

Dzień rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Stanisława Friede – przełożonego wiceprowincji niemiecko-austriackiej. Ks. Claudio Figuaredo, michalita z Paragwaju w swojej homilii wyraził wdzięczność za dar powołania do kapłaństwa i Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Po śniadaniu odbyło się kolejne zebranie plenarne, któremu przewodniczył nowy Przełożony Generalny ks. Dariusz Wilk. Po przyjęciu protokołu odczytano list Księdza Biskupa Józefa Dąbrowskiego CSMA – biskupa pomocniczego Diecezji London w Kanadzie.

WDZIĘCZNOŚĆ I TROSKA

Trwa napełnianie się Duchem, którego niż inne dary Ojciec z nieba daje wszystkim, którzy Go proszą (por. Łk 11, 13). Z troską o Bożą chwałę i dobro Zgromadzenia ojcowie kapitulni kontynuowali dzisiaj spotkania w grupach. W oparciu o „Instrumentum laboris” formułowano propozycje uchwał, zaleceń i sugestii na późniejsze zebrania plenarne. Na spotkaniu roboczym zebrała się także komisja wniosków.

CZAS MOCY I ŁASKI…

Ponad 650 miejsc, w tym 399 parafii, 184 klasztory oraz 65 innych placówek nawiedził św. Michał Archanioł w znaku wiernej kopii figury z cudownej groty objawień na Gargano. Peregrynacja, która aktualnie trwa w diecezji pelplińskiej, według sprawozdania głównego moderatora ks. Rafała Szwajcy, do końca 2015 roku objęła wszystkie polskie metropolie, a ponad 120.000 wiernych przyjęło szkaplerz Księcia Niebieskiego. Nawiedzenie odbyło się także w następujących krajach: Anglia, Białoruś, Czechy, Francja, Irlandia, Austria, Niemcy, Szwecja, Ukraina, Walia, Włochy, Szwajcaria, Australia, Argentyna, Kanada, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Republika Dominikańska i USA. Ojcowie kapitulni z wdzięcznością przyjęli informacje, jak wielkich dzieł dokonuje Bóg w sercach ludzkich przez wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła. Czas mocy i łaski trwa.

NAPEŁNIAJCIE SIĘ DUCHEM!

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana” śpiewali, wyznając  swoją wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego, u początku porannej Eucharystii uczestnicy drugiego dnia obrad XXI Kapituły Generalnej. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił wikariusz generalny, ks. Ryszard Andrzejewski. Poranną sesję plenarną rozpoczęto od odczytania przez sekretarzy protokołu z obrad dnia poprzedniego.
 

Strony