Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Fotoblog ks. Mieczysława Kucla CSMA

23/11/2014

Koniec roku liturgicznego, już niebawem ADWENT, przeżyliśmy niedzielę CHRYSTUSA KRÓLA. Pytania o Jego królestwo, Jego panowanie, Jego zwycięstwo… społeczne ruchy, religijne pragnienie, aby Chrystus stał się Królem Polski, Królem świata… Szlachetnie pragnienia - Chrześcijaństwo bowiem jest religią zanurzoną w historii! W swojej tajemnicy boskiej i ludzkiej Chrystus stanowi fundament i centrum historii, jest jej sensem i ostatecznym celem. Jego Wcielenie, uwieńczone tajemnicą paschalną i darem Ducha Świętego, jest pulsującym sercem czasu, jest tajemniczą godziną, w której Królestwo Boże przybliżyło się.

więcej »
18/11/2014

Chrześcijaństwo jest łaską, jest niezwykłym darem Boga, który nie poprzestał na stworzeniu świata i człowieka, ale zechciał towarzyszy

w drodze swojemu stworzeniu, «wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał (...) przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna» (Hbr 1, 1-2). W tych dniach! Tu i teraz zobaczę Jezusa w świetle UWIELBIENIA, z niego bowiem bierze początek każda autentyczna odpowiedź wiary na objawienie Boga w Chrystusie (zob. Novo millennio ineunte 4). 

więcej »
10/11/2014

Duc in altum! Dzisiaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłośćcałym sercem przeżywali teraźniejszość  i ufnie otwierali się na przyszłość: «Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8). Novo millennio ineunte (1)

Skrzynka pocztowa  - bardzo dziś rzadki widok. SMS-y MAIL-e, telefony komórkowe, FB, SKYPE… nic jednak nie zastąpi osobistego spotkania z drugim człowiekiem (własnoręcznie napisany list, spotkanie twarzą w twarz). Nic nie zastąpi osobistego – sakramentalnego spotkania z Bogiem

więcej »
10/11/2014

„W świecie pogańskim, spragnionym światła, rozwinął się kult boga Słońca, Sol invictus, przyzywanego o świcie. Choć słońce wstawało codziennie, wiadomo było, że nie potrafi swym światłem ogarnąć całej egzystencji człowieka. Słońce nie oświeca bowiem całej rzeczywistości; jego promień nie potrafi przeniknąć w mroki śmierci, gdzie ludzkie oko zamyka się na jego światło…” oto słowa papieża Franciszka z LUMEN FIDEI. Idzie jesień, słońce coraz niżej świeci, wieczory powoli dłuższe i ciemniejsze. Wielu z nas już lęka się jesiennej depresji. Niech więc zawołanie michalickie KTÓŻ JAK BÓG!, które tak radośnie rozbrzmiewa podczas peregrynacji figury św. Michała Archanioła w nawiedzanych parafiach, rozpali także nasze serca i  będzie znakiem rozpoznawczym każdego ze Współbraci.

więcej »
26/3/2014

Działanie, działanie, działanie nastawione na zysk. Ciągły pośpiech i walka o przetrwanie.  W Wielkim Poście wyjście na Drogę Krzyżową , Gorzkie Żale i ewentualnie niejedzenie słodyczy. .. dobro zmierza zawsze do dzielenia się. Każde autentyczne doświadczenie prawdy i piękna szuka swej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija.

więcej »
19/3/2014

„Ewangelia, w której jaśnieje chwalebny Krzyż Chrystusa, zaprasza gorąco do radości...” Z Adhortacji Apostolskiej EVANGELII GAUDIUM Ojca świętego Franciszka - Panie Jezu, daj mi w WIELKIM POŚCIE 2014 doświadczyć zbawczej mocy śmierci Jezusa Chrystusa, ale nade wszystko Jego zawołania: Raduj się! „Są chrześcijanie, którzy wydają się przyjmować klimat Wielkiego Postu bez Wielkanocy”. (Evangelii Gaudim)

więcej »
14/3/2014

Często kościół jest postrzegany w opiniach i ludzkich sądach jako niewyobrażalnie bogaty a księża jeżdżą wypasionymi furami. Kościół jest widziany jako zamknięty, hierarchiczny i tylko wymagający od wiernych tego czy tamtego.

W rozpoczynającym się Wielkim Poście spójrzmy na KOŚCIÓŁ z perspektywy własnej odpowiedzialności i oczyma Papieża Franciszka: Być Kościołem znaczy być Ludem Bożym, zgodnie z wielkim planem miłości Ojca. Oznacza to być zaczynem Bożym pośród ludzkości. Czyli głosić i nieść zbawienie Boże w ten nasz świat, który często jest zagubiony, potrzebuje odpowiedzi dodającej odwagi...

więcej »
6/11/2013

W dniu naszego chrztu świętego otrzymaliśmy ogień zapalony od paschału – znaku Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.  W czasie liturgii wielkanocnej Paschał przypomina nam czy wręcz uobecnia światło Chrystusa Zmartwychwstałego.  W listopadzie, kiedy to, tradycyjnie modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych i za tych którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, niech Paschał będzie znakiem nadziei i zachętą do wytrwałej modlitwy.

więcej »
30/10/2013

    I tak człowiek zrezygnował z poszukiwania wielkiego światła, by
zadowolić się małymi światełkami, które oświecają krótkie chwile, ale są
niezdolne do otwarcia drogi. Gdy brakuje światła, wszystko staje się
niejasne, nie można odróżnić dobra od zła, drogi prowadzącej do celu od
drogi, na której błądzimy bez kierunku.(LF,3)
        Ks. Bronisław Markiewicz - błogosławiony na nasze czasy, w życiu
wybrał wartości zawarte w zawołaniu: KTÓŻ JAK BÓG!

więcej »
22/10/2013

Maryja jest doskonałą ikoną wiary, jak powie św. Elżbieta: „Błogosławiona (jest), która uwierzyła” – pisze w Encyklice Lumen Fidei - Ojciec św. Franciszek . Możemy powiedzieć , czytamy dalej, że w Najświętszej Pannie Maryi urzeczywistnia się to, co poprzednio podkreślałem, czyli że wierzący jest całkowicie zaangażowany w swoje wyznanie wiary. 

więcej »

Strony